Ո՞րն է իմ ֆայլերի պաշտպանվածության երաշխիքը:

Մենք օգտագործում ենք SSL անվտանգության տեխնոլոգիան՝ հաճախորդի և սերվերի միջև տվյալների փոխանակման ալիքը կոդավորելու համար։ Հաճախորդի կոնֆիդենցիալ տվյալները կոդավորվում և պահպանվում են AES-256 ստանդարտների օգտագործմամբ։ Ներքին հաշվարկային և պրոցեսորային ծառայությունների միջև եղած կապը սպասարկվում է E2EE-ի միջոցով։